GDPR

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

PRE VYPRACOVANIE NEZÁVÄZNEJ CENOVEJ PONUKY VYPLŇTE, PROSÍM NASLEDUJÚCI FORMULÁR:

*Vyžadované informácie.
1. Údaje o firme
_
2. História

Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

POZOR: Bezpečnostný projekt a (smernice) musí mať prevádzkovateľ archivovaný ešte 5 rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia EU (GDPR)

a inšpektori z úradu na ochranu osobných údajov ho majú právo skontrolovať až do 25.5.2023 !

3. Územná pôsobnosť na spracovanie OU
4. Osobitná kategória osobných údajov
5. Zoznam o spracovateľských činnostiach
6. Ďalšie informačné systémy
7. Spracuvávanie osobných údajov maloletých detí do 16 r.
8. Vykonávate cezhraničný tok osobných údajov?
9. Dochádzka zamestnancov
10. Obmedzenie dostupnosti osobných údajov - dôvernosť osobných údajov
11. Systémová bezpečnosť
12. Outsourcing IT - zabezpečujete IT interne alebo externým dodávateľom?
13. Fizická bezpečnosť
14. Poskytujete osobné údaje iným organizáciám?
15. Priestor pre Vaše otázky

Ulica SNP 22
965 01 Žiar nad Hromom

+421 - 905 - 148 207
richard.krajcik@pk-systems.sk

Bankové spojenie

 

Tatrabanka

IBAN: SK80 1100 0000 00 26 29 79 0993

OR OS Banská Bystrica odd. Sro, vl.č. 10315/S

 

Hlavné úsilie spoločnosti je zameriavať sa predovšetkým na komplexnosť a kvalitu poskytovaných služieb.

Autorské práva

 

Publikovať, kopírovať a rozširovať akúkoľvek časť stránok je povolené výhradne s písomným súhlasom autora stránky.