Podľa § 20 zákona č.122/2013 Z.z.

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Vypracujeme pre Vás sumár základných povinností, ktoré Vám vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov

 

Dozviete sa:

  • či máte povinnosť spracovania bezpečnostnej dokumentácie a v akom rozsahu
  • na aké vaše informačné systémy sa vzťahuje oznamovacia povinnosť

 

Nič Vás to nebude stáť, práve naopak, ušetríme Vám čas.

 

Pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky vyplňte, prosím nasledujúci formulár:

*Vyžadované informácie.

Ulica SNP 22
965 01 Žiar nad Hromom

+421 - 905 - 148 207
richard.krajcik@pk-systems.sk

Bankové spojenie

 

Tatrabanka

IBAN: SK80 1100 0000 00 26 29 79 0993

OR OS Banská Bystrica odd. Sro, vl.č. 10315/S

 

Hlavné úsilie spoločnosti je zameriavať sa predovšetkým na komplexnosť a kvalitu poskytovaných služieb.

Autorské práva

 

Publikovať, kopírovať a rozširovať akúkoľvek časť stránok je povolené výhradne s písomným súhlasom autora stránky.